ไม่ใช่แค่ ‘ดัง วาน ลัม’ แว่วว่ามีนักบอลไทยบางคนฟ้องบางสโมสรเหมือนกันที่ไม่ได้เงินเดือนเต็มในช่วง ‘โควิด’ !!!

video

ไม่ใช่แค่ ‘ดัง วาน ลัม’ แว่วว่ามีนักบอลไทยบางคนฟ้องบางสโมสรเหมือนกันที่ไม่ได้เงินเดือนเต็มในช่วง ‘โควิด’ !!!

.

แลกเปลี่ยนทัศนะบอลไทยแบบถึงพริกถึงขิงกับพี่เบิ้ล

เพียงคลิก : GURUCAFE