‘Molten’ ชนะประมูลได้ผลิตลูกฟุตบอลให้สมาคมกีฬาฟุตบอลฯยาว 8 ปีเต็ม

video

‘Molten’ ชนะประมูลได้ผลิตลูกฟุตบอลให้สมาคมกีฬาฟุตบอลฯยาว 8 ปีเต็ม

.

แลกเปลี่ยนทัศนะบอลไทยแบบถึงพริกถึงขิงกับพี่เบิ้ล

เพียงคลิก : GURUCAFE